“Ang mga mata ay ginawa para titigan ang mga dumadaan at magdaraan, hindi para iyakan ang mga nakaraan.”